Menü
Soru Cevap Yöntemi
Kullanıcı Girişi
Kullanici Adi
Parola
 
 
 
Oyun Oyunlaştırma Yöntemi

      Bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek canlandırmaktır.
 
      Öğrencilerin
 • bir yaşantıyı,
 • bir kavramı,
 • ders ünitelerinden belli konu yada temaları
 • yaşayarak,
 • canlandırarak,
 • oynayarak
  öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır.
   
 • Bir metni düz anlatımdan çıkarılarak yaşamda gerçekleşme şeklinin bulunması,bu tutumun bir beceri halini alması yönünde çalışma yapılmasıdır.
 • Yada bir konu,bir olay yada durumun roller verilmesi yoluyla ve hareket,mimik,jest ve sözlerle canlandırılmasıdır.
   
        Avantajları:
   
 • Temel yapıları pratikte görmeye yardımcı olur.
 • Gerçek yaşamdaki olaylara benzer durumları sınıf ortamına aktarır.
 • Düşünmeyi, bağımsız araştırma kurgulayıp yürütmeyi ve öğrencilerin gerçek problemleri daha iyi anlamalarını sağlar.
   
        TARTIŞMA AŞAMASI
   
 • Bu kısımda konu masaya yatırılarak tartışılır.
 • Öğrencilerden birisi onların arasında oylama yoluyla lider olarak seçilir.Yalnız bu kişi tarafsız olması açısından oyunculardan birisi olmamalıdır.
 • Lider, yapılan çalışmalarda ki rollere ilişkin açık uçlu sorular sorarak bir tartışma ortamı yaratır. Öğretmen iyiye, kötüye karar verici bir durumda olmamalıdır.
   
        * Arkadaşlarımız hayal güçlerini kullandılar mı?
        * Hangi pencereden baktıklarını hemen anlayabildiniz mi ?
        * Oynarken ne hissettiniz? Neler yaşadınız?
        * Herhangi bir güçlük çektiniz mi? nerede güçlük çektiniz? Gibi sorularla etkinliğin tartışılması ve gözden geçirilmesi gerçekleştirilir.

  Kaynaklar

  http://www.istekyasam.com/edu7dergi/edu7/makale3.doc

  http://www.tiyatrom.com/egitimde_drama_18.htm

  http://www.batikoleji.com/Okullarimiz/anaokulu_yasam.asp

  http://www.bugday.org/article.php?ID=742

  Güneysu, S., 1991,Eğitimde Drama, Ya-Pa 7. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Yaygınlaştırma Semineri, Eskişehir 1991.

  Çetinkaya ,Ulaş; Hatiboğlu, Yunus; Kılıç, Vural; Rol, Eyüp; KPSS Eğitim Bilimleri,Uzman Yayınları,Ankara,2001


  Yöntem/Teknik ile ilgili Video- Etkinlik Planı- Sunum

  [ İndir ] Etkinlik Planı Sunum

   

  All Reversed © Copyright 2006 Özel Öğretim Yöntemleri 1
  Son Güncelleme Tarihi:30 /04/06